Pracownia
Edukacyjno - Terapeutyczna

KLUCZ

 

Cennik

Pierwsze spotkanie (pod kątem objęcia terapią indywidualną/grupową)

 • wywiad z rodzicem/opiekunem bez dziecka/podopiecznego

 • czas trwania: 60 – 90 minut

 • koszt: 150 zł

Terapia indywidualna (w tym diagnoza funkcjonalna)

 • czas trwania: 60 minut

 • częstotliwość: 1/tydzień

 • koszt: 100 zł

Terapia grupowa

 • czas trwania: 90 minut

 • częstotliwość: 4 spotkania/miesiąc

 • koszt: 100 zł/ 1 spotkanie

Konsultacje (dla rodziców/opiekunów) w ramach Ambulatorium Terapii Zachowań

 • czas trwania: 150 minut

 • częstotliwość: wg potrzeb

 • koszt: 300 zł + koszty dojazdu do klienta (w przypadku wizyt domowych)

Szkolenia i warsztaty – koszt ustalany indywidualnie z placówką.

Superwizja w placówce – koszt ustalany indywidualnie z placówką.

Pracownia Edukacyjno - Terapeutyczna KLUCZ

ul. Żeromskiego 10/2
65-066 Zielona Góra