Pracownia
Edukacyjno - Terapeutyczna

KLUCZ

 

Oferta

Zapraszam do gabinetu dzieci, młodzież i dorosłych z następującymi zaburzeniami:

 • spectrum autyzmu (autyzm/autyzm
 • atypowy/Zespół Aspergera)
 • zespół FAS (płodowy zespół alkoholowy)
 • ADHD
 • zaburzenia zachowania
 • niepełnosprawność intelektualna
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • trudności w uczeniu się
 • inne

Zapraszam do korzystania z moich usług rodziców/opiekunów dzieci w różnym wieku, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych, a prezentują tzw. trudne zachowania w domu, w placówce, tj:

 • agresja
 • autoagresja
 • destrukcja otoczenia
 • autostymulacje
 • opór, bierność
 • rytuały, schematy
 • zaburzenia snu
 • wybiórczość pokarmowa
 • zaburzenia zw. treningiem toaletowym (trudności z korzystaniem z toalety, nocnika itp.)
 • nieprawidłowe reakcje emocjonalne
 • nieprawidłowa mowa lub brak mowy
 • inne

Pracownia Edukacyjno - Terapeutyczna KLUCZ

ul. Żeromskiego 10/2
65-066 Zielona Góra