Pracownia
Edukacyjno - Terapeutyczna

KLUCZ

 

Szkolenia i warsztaty

Pracownia KLUCZ oferuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli/terapeutów z następującej tematyki:

I. PRACA Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI OSÓB ZE SPECTRUM AUTYZMU
1. Model pracy w placówce oświatowej nad zachowaniami trudnymi osób ze spectrum autyzmu.
2. Stosowanie wzmocnień w redukcji zachowań problemowych u osób ze spectrum autyzmu. Stosowanie kontraktów behawioralnych w redukcji zachowań problemowych u osób ze spectrum autyzmu.
3. Agresja wobec otoczenia u osób ze spectrum autyzmu.
4. Rozwój umiejętności społecznych u osób ze spectrum autyzmu.
5. Rozwój umiejętności samoobsługowych u osób ze spectrum autyzmu.
6. Organizacja czasu wolnego dla osób ze spectrum autyzmu.
7. Trening czystości u osób ze spectrum autyzmu.
8. Wybiórczość pokarmowa u osób ze spectrum autyzmu.
9. Teoria umysłu i centralna koherencja u osób ze spectrum autyzmu.
10. Schematy i rytuały u osób ze spectrum autyzmu.
11. Uzależnienie od podpowiedzi u osób ze spectrum autyzmu.
12. Szkoła przetrwania dla osób ze spectrum autyzmu wydarzenia i imprezy przedszkolne/szkolne.
13. Organizacja ważnych wydarzeń i imprez rodzinnych dla osób ze spectrum autyzmu w środowisku domowym.
14. Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem ze spectrum autyzmu.
15. Zachowania autoagresywne u osób ze spectrum autyzmu.
16. Zaburzenia mowy i komunikacji u osób ze spectrum autyzmu.
17. Zachowania autostymulacyjne u osób ze spectrum autyzmu.

II. KOMUNIKOWANIE SIĘ OSÓB ZE SPECTRUM AUTYZMU
1. Umiejętności bazowe w rozwoju komunikowania się osób ze spectrum autyzmu.
2. Indywidualny Program Komunikacji – program rozwoju porozumiewania się dla osób ze spectrum autyzmu z wykorzystaniem AAC.
3. Trening Umiejętności Komunikacyjnych – zajęcia grupowe z wykorzystaniem AAC dla osób ze spectrum autyzmu.
4. Wykorzystanie AAC przez osoby ze spectrum autyzmu w domu, szkole i przestrzeni publicznej.

III. EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECTRUM AUTYZMU
1. Standardy pracy z dzieckiem ze spectrum autyzmu w przedszkolu.
2. Standardy pracy z uczniem ze spectrum autyzmu w szkole specjalnej.
3. Standardy pracy z uczniem ze spectrum autyzmu w szkole masowej.
4. Diagnoza funkcjonalna ucznia ze spectrum autyzmu.
5. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych dla uczniów ze spectrum autyzmu.
6. Ocena funkcjonowania ucznia ze spectrum autyzmu.
7. Edukacja osób ze spectrum autyzmu w modelu TEACCH. Część I – organizacja przestrzeni przedszkolnej i szkolnej.
8. Edukacja osób ze spectrum autyzmu w modelu TEACCH. Część II – plany dnia i plany aktywności.
9. Edukacja osób ze spectrum autyzmu w modelu TEACCH. Część III – realizacja podstawy programowej.

Szkolenia i warsztaty odbywają się w siedzibie Pracowni KLUCZ w Zielonej Górze wg harmonogramu szkoleń (wydarzenia na stronie na Facebooku).

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia/warsztatów w swojej placówce, pozyskania szczegółowych informacji,
zapraszam do kontaktu.

Pracownia Edukacyjno - Terapeutyczna KLUCZ

ul. Żeromskiego 10/2
65-066 Zielona Góra